گارنی GARNI
 
ارائهء نوشته ها، تحقیقات ، ترجمه ها و مقالات و نظرات و پیشنهادات در زمینه های گوناگون

ارامنهء دانمارک

ترجمه از گارگین فتائی

 

تعداد افراد جامعهء ارمنی در دانمارک ، حدود 3000 نفر است که متشکل از پناهندگان ارمنستان و افراد آمده از عراق و ایران می باشند که عمدتاً در آرابوس Aarhus ، کپنهاگ ( پایتخت این کشور) و اُدِنس  Odense زندگی می کنند

جامعهء ارمنی دانمارک

وزارت امور کلیسائی دانمارک ، کلیسای حواری ارمنی را به عنوان یک کلیسای جماعتی با صلاحیت قضائی در اجرای  مراسم ازدواج و با امتیازات ویژه ای که به عنوان مالیات در نظر می گیرد  به رسمیت می شناسد .  یک کشیش از جامعهء ارمنی سوئد برای پناهندگان ارمنی دانمارک خدمت می کند  . مراسم روحانی و مذهبی در کلیساهای دانمارک در کپنهاگ ، آرابوس و اودنس اجرا می شود.  پیوند محکمی بین کلیسای ارمنی و کلیسای انجیلی لوتری در دانمارک وجود دارد . در طی جنگ جهانی اول ، دو نفر از پیروان کلیسای لوتری به نامهای کارن یپه Karen Jeppe و ماریا یاکوپسن  Maria Jacobsen از کودکانی که والدینشان را از دست داده بودند مواظبت می نمودند

 

 

منابع

en.wikipedia.org/wiki/Armenians_in_Denmark


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ از سوي گارگین فتائی

 

آفتاب مختصر

سارمن

(1984-1901)

ترجمه احمد نوری زاده

 

در احتضار است آفتاب

بر بستر است آفتاب

                        اما

بر ابرهای سپیده

                   زر می افشاند

زر می افشاند

          بر دشت وبر جنگل

نورها می پاشد

          بر صخره ها و کوه

انگار که می گوید

-         حتی به وقت مرگ هم بگذار

واپسین پرتوهایم را

              ارزانی کنم به جهان

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ از سوي گارگین فتائی

اهل علم

گارگین فتائی

 

آنکه می داند بود غمگین در این دنیای زهر

بهر ناعدلی که تحمیل آید از اوقات دهر

آگه از احوال هستی لیک بی سرمایه است

می خورد غمهای مهلک او به جای اوج و فخر

جاهل بی علم ، خوشبخت است و او بدبخت گشت

رفت در چاهی که بهرش ابلهان کردند حفر

او درونش پر ولیکن ظاهرش بی جاذبه

خشم را سطحی نگر می پاشدش با زور و جبر

بس کشیده زحمتی در راه علم و آگهی

از حصول بی نتیچه اشکها آمد چو ابر

چون که بدبخت است و بی درمان به که آرد پناه ؟

در وجود این مصائب ، روح شد در بند و حصر


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ از سوي گارگین فتائی

 

ارامنه و دفاع مقدس

 

منبع : کتاب گل مریم  - بررسی نقش ارامنهء ایران در هشت سال دفاع مقدس – نوشته دکتر آرمان بوداغیانس – انتشارات نسیم حیات – قم – چاپ اول 1385

 

جمع آوری و جدول بندی از گارگین فتائی

 

بخش چهارم

جانبازان نظامی

 

جانبازان نظامی

نام                                 تاریخ جراحت               محل جراحت

  

رافیک خدابخشیان              1362                          نامعلوم

روبرت حق وردیان              1362                             نامعلوم

هراچ شیروانیان                1368                             سلیمانیه

واروژ خدابخشیان              1366                             دشت هلاله و مریوان

آندرانیک ایبرانوسیان         1366                             نفت شهر

روبیک کشیشیان               1367                             شرهانی

سارو شاهمرادیان              1367                             دهلران – نهرعنبر

روبن الله دادی                   1367                             دهلران – نهرعنبر

یوری بابخانیان                 1367                             شرهانی

هاملت زادوریان                1367                             دهلران

گِوُرگ گِوُرگیان                 1357                             زبیدات

نژدیک شاهوردیان             1359                             مریوان

پطروس صادقی                 1359                             نامعلوم

روبیک مهرابی                   1359                             کله قندی(جاده بانه به سرشت)

ادیک آقاخانیان                  1359                             جنوب

آنوشاوان شامیریان            1359                             گیلانغرب

ژوزف خانلریان                   1360                             دزفول

واروژ طهماسی                 1360                             نامعلوم

رازمیک قاسمیان               1361                             نامعلوم

آلبرت آبرامیانس                گوناگون                     نفت شهر – گیلانغرب

جانسون آرابو                    1361                             کوشک

مگردیچ دِر مگردیچیان       1361                             سومار

رازمیک هاکوپیان              1361                             جاده سومار به اسلام آباد غرب

واهیک پانوسیان               1362                             مریوان

میناس گبری مسیحی        1362                             خط پدافندی شلمچه

والوت سرکیسیان              1362                             ارتفاعات پنجوین

رافیک پطروسیان سهرابی  1362                             نامعلوم

ویگن مهدیخانی                 1362                             پایگاه زید – شرق بصره

روبرت آزلباریان                1363                             تپه شهید احمدوند – مریوان

هاسو کشیش دانیالیان        1363                             تپه شهید احمدوند – مریوان

هایک ملکونیان                 1363                             چناره سنندج

فردیناند گریگوری حسرتیان 1363                             نهرعنبر

آلفرد کشیشیان                  1364                             تنگه چزابه

هامیک سلیمانیان               1364                             دهلران

نوریک محمودی                1364                             پیرانشهر

یرواند باغومیان                1364                             اشنویه

ملکوم راتوسی                  1364                             کلایش

ویگن آواکیمیان                 1364                             جزیره مجنون

آشوت خداوردی مسیحی     1364                             غرب کشور

روبیک سرکیسیان نژاد       1364                             سیدکان( شمالغرب کشور)

فرِد آوانِس                        1364                             ارتفاعات کله قندی

هِنری هاروطون کرم           1364                             مریوان

هراند نظریان زاده              1364                             میمک

رایموند یعقوبیان               1364                             نامعلوم

سپاهان سرکیسیان             1364                             خسروآباد – آبادان

ویگن غریبی                     1364                             منطقه عملیاتی خرمال

روبرت آوِدیسیان               1364                             گیلانغرب

واروژ نظریان                   1364                             شلمچه

رافی انجیلیان                    1364                             دهلران

واروژ زرگریان                 1364                             سومار

رازمیک خداوردیان            1364                             کردستان

روبیک طوروسیان             1364                             نامعلوم

ادوارد نظری مسیحی         1364                             سومار

نوریک بابایی                    1365                             نهرعنبر

کرانول بارسقیان               1365                             حاجی عمران

روبرت زرگریان                1365                             سومار

سارو آرُغ                         1365                             فکه – چنانه

آندرانیک گریگوریان          1365                             مهران

وارطان کشیشیان               1365                             چنانه – تنگه چزابه

فردریک کدخدازاده             1365                             نزدیکی پادگان حمید

آرشالوس آقابابائیان           1365                             فکه

سارو خدابخشیان               1365                             نامعلوم

وارطان الیاسی                  1365                             سومار

گئورگ خانگلدیان              1365                             سومار

رافیک بُقوزیان                  1365                             نفت شهر

آرارات طهماسیان              1365                             سومار

گریگن غیوندیان                1365                             سومار

زاون آبراهامیان                1365                             جاده اهواز ه شلمچه

واهیک میرزاخانیان           1365                             دهلران – عین خوش

آوِدیک مالیانس                 1366                             مهران

آلفرد وارطانیان                 1366                             خط پدافندی شرهانی

ژرارد هاروطونیانس          1366                             سومار

یوریک بدویان                   1366                             پنجوین

واهان بارسقیان                 1366                             نامعلوم

نورایر طهماسیان              1366                             ارومیه

وازگن مارگوسیان              1366                             نامعلوم

ویگن خاچیانس                 1366                             نهرعنبر

آرمناک مانوکیان               1366                             حاج عمران

گارنیک اروجیان                1366                             کوشک – خرمال

آلِکس یوسفیان                  1366                             میمک

نوریک پانوسیان               1366                             زبیدات

هویک عیوضیانس             1366                             شرهانی

گارابید کمرزری                 1366                             مریوان

آلفرد یعقوبی                     1366                             حسینیه خوزستان

آرا بابومیان                      1367                             ابوغریب

رافیک شکوریان                1367                             مهران

آرامازد واتانیان                 1367                             ایلام

شاهین میرزایانس              1367                             خوشاکو( آذربایجان غربی)

وازگن خاچیکیان                1367                             منطقه بیات

واچیک گریگوریان            1367                             نامعلوم

روبیک آقاجانی                  1367                             فکه

روبرت بوداغیان                1367                             حاج عمران

آرارات شاهینیان                1367                             سر پل ذهاب – شهرک المهدی

آلبرت شیروانیان               1367                             ساوان – دولتو

آلفرد میرزاخانیان              1367                             سومار

رافیک محمودلو                 1367                             سرپل ذهاب

وارطان زرگریان                1367                             مریوان

آلفرد عابدی                      1367                             فکه

واهه مانوک زاده               1367                             قصر شیرین

گریگور خدادای                 1367                             سومار

آرارات آقاخانیان                1368                             سه راهی زرین آباد – چنگوله

زوریک غیوندیان               1368                             سه راهی شیاکوه

روبیک قره پتیان               1369                             نفت شهر

مگردیچ آراکلیان                1369                             مریوان

والُد بزیک                        1369                             گیلانغرب

 

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ از سوي گارگین فتائی

ارامنه و دفاع مقدس

 

منبع : کتاب گل مریم  - بررسی نقش ارامنهء ایران در هشت سال دفاع مقدس – نوشته دکتر آرمان بوداغیانس – انتشارات نسیم حیات – قم – چاپ اول 1385

 

جمع آوری و جدول بندی از گارگین فتائی

 

بخش سوم

مفقود الاثرها و آزادگان

 

سربازان مفقود الاثر

 

نام                           تاریخ مفقود الاثری     مکان مفقود الاثر شدن

 

هراچ هاکوپیان                  1366-1344        قصر شیرین

هنریک تِر آوانِسیان           1366-1344        ارتفاعات باباهادی

اوهان یاریجانیان               1367-1344        مهران

هراندهاکوپیان میلاگردی     1367-1347        شرهانی

 

 

آزادگان

 

نام                                تاریخ اسارت                     محل اسارت

 

ادوارد تِر مادو                   1359                             سر پل ذهاب

آندرانیک نظریان               1365                             مهران

اُوهانس عزیزیان               1367                             زبیدات -  نهرعنبر

آلبرت قهرمانیانس             1367                             نفت شهر – سومار

آلبرت استپانیان                 1367                             فکه

وازریک قدیمی                  1367                             مهران

آرمان بندری                     1367                             مهران – پایگاه دوراجیه

سرکیس داوتیانس              1367                             کوشک ( طلائیه)

مائیس کشیشیان                1367                             موسیان

ورژ میناسیان                     1367                             زبیدات – نهرعنبر

رایموند گریگوریان                1367                             زبیدات

هامو بارسقیان                  1367                             سومار

واهیک تِر ماه سلطانی        1367                             منطقه عمومی بیات

ژرژیک نظری                   1367                             دهلران( موسیان)

آلکساندر گاسپاریانس         1367                             زبیدات

سِمیک وارطانیان               1367                             شرهانی

آرموند فولادیان                 1367                             نفت شهر

باگرات کشیش آبنوسی       1367                             قصرشیرین

اِمیا گریگوریان                 1367                             سومار

ژوزف نظری مسیحی         1367                             نفت شهر

ادموند مددی                     1367                             بعقوبه

سارو یعقوبیان حاجی آبادی 1367                             سر پل ذهاب

آواک میر آواکیان              1367                             تکاب

آیواز خداوردیان                1367                             قصرشیرین

ساکو آندریاس کنارکی        1367                             میمک

آلکس دِر هاروتونیان          1367                             نفت شهر

رافیک الله وردی                1367                             میمک

هاملت ظُهرابیان                1367                             گیلانغرب

سورن هاکوپیان                 1367                             میمک – دشت هلاله

هامازاسپ یِسائی هاروطونیان        1367                                   نفت شهر

وازگن ولدی                      1367                             سومار

وارطان سیران( سرانیان)    1367                             قصر شیرین – سر پل ذهاب

ژیرایر آبنوسیان                1367                             باغ ملک – سر پل ذهاب

کارِن باباخانیانس               1367                             سومار

فرانکو منصوری               1367                             سومار

خاژاک آلکسانیان               1367                             سومار

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ از سوي گارگین فتائی

ارامنه و دفاع مقدس

 

منبع : کتاب گل مریم  - بررسی نقش ارامنهء ایران در هشت سال دفاع مقدس – نوشته دکتر آرمان بوداغیانس – انتشارات نسیم حیات – قم – چاپ اول 1385

 

جمع آوری و جدول بندی از گارگین فتائی

 

بخش دوم

شهدای غیر نظامی

 

نام                           تاریخ تولد و شهادت    محل شهادت

 

بابکن خاچاطوریان             1359-1301        نامعلوم

گالوست بابومیان               1359-1311        اهواز

گارنیک تِر پلوسیان            1360-1341        میاندوآب

هایگاک موسسیان             1360-1306        تهران

آلن آبکار شاهنظری           1361-1347        تهران

ادموند موسِسیان               1361-1340        تهران

ادیک مانوکیان                  1361-1333        تهران

آناهید میناسیان                 1361-1330        چنانه

گایتزاک داوتیان                1362-1318        کردستان

سردار هُوْهانسیان              1363-1301        تهران

ویلیام آورند                      1365-1337        تهران

ژانت بوداغیان                  1365-1338        تبریز

روبیک مانوک هاروطونیان 1365-1329        تبریز

یرواندیک مانوک هاروطونیان  1365-1364        تبریز

ماطِوُس پانوسیان              1365-1325        تبریز

زویا مانوک هاروطونیان     1365-1325        تبریز

آنی پانوسیان                    1365-1356        تبریز

آدرینه پانوسیان                 1365-1363        تبریز

ساکو مجلومیان                 1365-1363        ارومیه

هایراپت مگردیچیان           1365-1298        تبریز

طاطاوس ملک صیادیان       1365-1284        تبریز

آرمن تِر آوانِسیان              1366-1328        تهران

همایاک محمودیان              1366-1329        تهران

وازگن غریبیان ساکی         1366-1334        تهران

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ از سوي گارگین فتائی

ارامنه و دفاع مقدس

جنگ تحمیلی هشت ساله ، لطمات سنگینی چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی بر کشورمان وارد نمود ولی این جنگ ، نشان داد که مردم ایران از هر قوم و تیره و مذهبی که باشند ، هنگامی که مسالهء دفاع از میهن عزیزمان ایران به میان می آید تا پای جان و تا آخرین رمق خود علیه دشمن متجاوز مقابله خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که حتی یک وجب از خاک گرانبهای این سرزمین کهن و ارزشمند به دست بیگانگان بیافتد

ارامنه نیز همانند سایر ایرانیان در این جنگ شرکت نموده و شهدای خود را تقدیم این خاک و سرزمین گرانبها نمودند

در زیر نام شهدا ، مفقودالاثرها ، اسرا و جانبازان ارمنی در هشت سال دفاع مقدس با ذکر منبع آورده شده است که به مناسبت هفتهء دفاع مقدس ، ارائه می گردد .

البته نمی توان گفت که این نوشته ، شامل تمامی اسامی مربوطه در جنگ تحمیلی است و ممکن است  افرادی علاوه بر موارد ذکر شده در این نوشته هم وجود داشته باشند معذلک اینجانب تا حد  این نوشته توانستم به جمع آوری اسامی بپردازم .

 

ارامنه و دفاع مقدس

منبع : کتاب گل مریم  - بررسی نقش ارامنهء ایران در هشت سال دفاع مقدس – نوشته دکتر آرمان بوداغیانس – انتشارات نسیم حیات – قم – چاپ اول 1385

 

جمع آوری و جدول بندی از گارگین فتائی

 

بخش اول

شهدای نظامی

 

نام                               تاریخ تولد و شهادت    محل شهادت

 

زوریک مرادی مسیحی       1359-1339        پیران شهر

رازمیک هونانیان فریدنی    1359-1340        سر پل ذهاب

پایلاک آوِدیان                    1359-1338        دزفول

ژیلبرت ملکم آبکاریان        1359-1339        سر پل ذهاب

صارمی یانیکیان                1359-؟            جبههء جنوب

رازمیک داوتیان                1360-1339        آبادان

رافیک رشید زاده               1361-1337        شوش( جبههء عملیاتی جنوب)

سوِرن خانلریان                 1361-1338        خونین شهر – محور اهواز

وازگن آوانسیان                 1361-1338        داروین منطقه عملیاتی والفجر

واهان الله وردی                1362-1340        پیرانشهر( مهران)

ادیک نِرسِسیان قلعه ملکی   1362-1339        قصر شیرین

واهیک باغداسایریان              1362-1340        دارخوین

وازگن آدامیان                   1364-1343        حاج عمران

ژوزف شاهینیان                1364-1341        حسینیه اهواز

وارطان آقاخانیان               1364-1341        جزیره مجنون

هنریک یوسفی( هوسپیان)  1364-1345        هورالهویزه – کیان دشت

رِیموند شاهنظریان             1365-؟                مهران

رایموند باغداساریان          1365-1342        تمرچین

ورژ باغومیان                   1365-1344        پاوه

یوریک سرداریان سِت        1365-1343        حاج عمران

مگردیچ طوماسیان کنارکی  1365-1342        سومار

گارنیک بوغوسیان ملحمی  1365-1342        کاگوژان – حاج عمران

ویگن گاراپیدی( کاراپتیان)  1366-1344        شرهانی- زبیذات

ادئوین شامیریان                1366-1346        میمک

گاگیک تومانیانس              1366-1340        پنجوین – مریوان

آلبرت الله دادی                  1366-1345        سومار

آوانِس بارسقیان                1366-1345        سردشت

رازمیک خاچاطوریان         1366-1343        سومار

نوریک باباجانیانس            1367-1344        شرهانی

هراند آوانسیان سنگبارانی  1367-1343        ابوغریب- جبهه عین خوش

هراچ طوروسیان               1367-1348        سومار

وِهاندز رشیدپور بابرودی    1367-1343        فکه

واهیک یِسائیان                 1367-1345        سرپل ذهاب

ژرژ کشیش هاروطون         1367-1341        تنگ حاجیان – گیلان غرب

روبرت لازار( لازاریان)      1367-1345        میمک ( عملیات مرصاد)

هنریک هاروتونیان            1361-1348        صالح آباد ایلام

هراچ هامبارسومیانس        1367-1340        پیرانشهر

آرمن آوِدیسیان                  1369-1338        قصر شیرین

ژوزف هرمز نازلو             1370-1348        میشداغ

آلفرد گبری                       1370-1350        نفت شهر

نوریک دانیِلیان                 1364-1342        تهران( اثرات ترکش در بدن)

وارطان آبراهامیان             1358-1339        کردست


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ از سوي گارگین فتائی
تمامي حقوق اين وبلاگ محفوظ است | طراحي : پيچک